4. Ademtherapie volgens de Buteyko-methode

In 2011 heb ik de techniek van de Buteyko-methode van Masha Antohonissen-Kotousova naar volle tevredenheid geleerd. Zij heeft mij toestemming gegeven op deze methode in mijn praktijk toe te passen.

WAT IS DE BUTEYKO-METHODE?

De voornaamste Stelling van de bekende Russische arts Konstantin Buteyko is, dat de oorzaak van veel ziekten een tekort aan koolzuurgas in de longblaasjes is. Dit tekort ontstaat als gevolg van chronische verborgen hyperventilatie of met andere woorden "diepe ademhaling".
Een groot aantal chronische aandoeningen van longen en bronchiën, hart en bloedvaten, het hormonale systeem en het zenuwstelsel wordt als Symptomen van een ziekte genoemd: te diepe ademhaling. Als de ademhaling tot de norm wordt verminderd, verdwijnen deze ziekten.
Bovenmatige longventilatie leidt tot verstoring van de stofwisseling, verstoring van de immuniteit en tot het ontstaan van allergie. Om deze verstoringen te compenseren, ontwikkelt het lichaam beschermende reacties, waarvan bronchiale astma het meest treffende voorbeeld is.
Prof. Buteyko heeft een trainingsprogramma ontwikkeld waarmee mensen hun ademhaling kunnen normaliseren. Dit noemen we de Buteyko-methode. De methode wordt in de Russische geneeskunde sinds 1985 officieel toegepast. De laatste jaren is de methode dankzij de eenvoudigheid en hoge effectiviteit in de hele wereld bekend geworden. In Australië, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en veel andere landen bestaan Buteyko Centra. Honderdduizenden chronisch zieken zijn gezond geworden.

DE THEORIE VAN BUTEYKO
1. Diepe ademhaling (hyperventilatie) is schadelijk, •want daardoor wordt koolzuurgas (C02) bovenmatig afgescheiden en ontstaat er een tekort aan koolzuur in het lichaam.
2. Diepe ademhaling verandert het zuurbase evenwicht (pH) in het lichaam. Om deze verstoring te compenseren, verandert de activiteit van enzymen en Vitaminen in het lichaam. Als gevolg daarvan ontstaat er een verstoring van de stofwisseling. Dat laatste veroorzaakt onder andere allergie, neiging tot verkoudheid en daling van de weerstand.
3. Een tekort aan koolzuur versterkt de binding tussen hemoglobine en zuurstof, zodat de zuurstof slecht kan worden afgescheiden om bij onze cellen terecht te komen. Kortom: hoe dieper de ademhaling is, des te minder zuurstof er komt in de cellen van onze hersenen, ons hart en onze nieren.
4. Om zich tegen bovenmatige uitscheiding van koolzuurgas te beschermen, vernauwt ons lichaam de uitstromingskanalen van koolzuurgas (de bloedvaten worden vernauwd, de neus raakt verstopt, de bronchiën worden vernauwd).
5. Een tekort aan zuurstof in de hersenen dat door de diepe ademhaling veroorzaakt is, wordt nog eens versterkt doordat ook de bronchiën en bloedvaten vernauwen. Daarom hoe meer de mens ademhaalt, des te meer hij een gebrek aan lucht voelt en des te meer hij blijft ademhalen. Er ontstaat een vicieuze cirkel en de ziekten die met de diepe ademhaling gepaard gaan, krijgen een chronisch karakter.
6. Door de vermindering van de ademhaling tot de norm worden de negatieve gevolgen van de diepe ademhaling voorkomen en verdwijnen de ziekten.

HOEVEEL TIJD EISEN DE BUTEYKO-OEFENINGEN?
Dat is afhankelijk van uw gezondheidstoestand en de geplande snelheid van het herstel. De meeste mensen worden geadviseerd om in de eerste weken ca. 1 uur per dag te trainen. De oefeningen kunnen ook tijdens gewone dagelijkse activiteiten uitgevoerd worden, zoals tijdens TV kijken, wandelen, autorijden enz.

BIJZONDERHEDEN VAN DE BUTEYKO-METHODE
• De Buteyko-methode is een natuurlijke geneeswijze die zonder medicijnen binnen enkele minuten benauwdheidsaanvallen bij bronchiale astma, een verstopte neus, hoestbuien en allergische verschijnselen opheft. Bovendien zorgt ze er voor, dat deze Symptomen uitblijven.
• De Buteyko-methode normaliseert de stofwisseling geleidelijk aan en versterkt de immuniteit, waardoor de ziekte verdwijnt.
• De Buteyko-methode geneest aandoeningen die traditioneel als ongeneeslijk worden gezien, o.a.:
Alle vormen van allergie; Bronchiale astma; Chronische bronchitis; Longemfyseem, Chronische Sinusitis; Neuspoliepen; Eczeem; Te hoge bloeddruk; Te lage bloeddruk; Angina pectoris; Koudheid in vingers en tenen; Spataderen; Aambeien; Suiker diabetes II; Vermoeidheid; Onrust; Onverklaarbare angsten; Slapeloosheid; Snurken; Slaap-apneu.

"Ik ben verbaasd over de snelle resultaten van de Buteyko-methode. Ik verwachtte deze resultaten niet. Mensen schreven uitgebreide verhalen als antwoord op het vragenformulier en vertelden, dat ze zich nooit in hun leven beter hadden gevoeld. Ik heb geen ingewikkelde statistische technieken nodig om te zien, dat hier iets heel belangrijks gaat gebeuren. Met astma oriënteer je je op Symptomen. Als een patiënt zich beter gaat voelen, begin je voorzichtig de medicijnen te verminderen.
Een arts heeft geen "double-blind" testen nodig om te zien, dat een patiënt zich beter voelt. Als doktoren hebben wij de neiging sneller beïnvloed te worden door concrete dingen die met onze patiënten gebeuren dan door dure medische testen. Ik heb dit werk gezien, daarom zal ik dit bevorderen. "
Dr. Gerald Spence (Groot-Brittannië)


WAAR KUNT U MEER OVER DE BUTEYKO-METHODE LEZEN?

Er bestaat een Nederlandstalig boekje over de Buteyko-methode geschreven door:
Masha Anthonissen-Kotousova “LEEF GEZOND, ADEM RÜSTIG” Astma te lijf met de Buteyko-methode

Uitgeverij Ankh-Hermes (ISBN 978-90 202 0133 8)
“Ankertje” 262
Zie ook de site: www.buteyko-methode.eu